ลำดับพิธีงานฉลองมงคลสมรส (แบบโต๊ะจีน บุฟเฟ่ต์)

แบบโต๊ะจีน บุฟเฟ่ต์

 

ลำดับพิธีงานฉลองมงคลสมรส (แบบโต๊ะจีน บุฟเฟ่ต์) 

1. เมื่อมีแขกเข้ามาในงานประมาณ 70 % หรือพอประมาณ ให้พิธีกรขึ้นเวที

กล่าวคำแนะนำตัว / กล่าวเชิญต้อนรับแขก /และเชิญแขกรับประทานอาหาร 

          สวัสดีครับ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ผม (ชื่อ +นามสกุล ของพิธีกร ) ………… ในนามตัวแทนของเจ้าภาพ ขอกล่าวต้อนรับแขก

ผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข ความปิติยินดี และความทรงจำที่ดี ในงานมงคลสมรสระหว่าง คุณ…………………..

(ชื่อ + นามสกุล + ชื่อเล่น (เจ้าสาว ) และคุณ ……………………………… (ชื่อ + นามสกุล + ชื่อเล่น (เจ้าบ่าว )ก่อนที่จะเข้าสู่ลำดับพิธีการในช่วงต่อไป ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เชิญรับประทานอาหาร ที่ได้จัดเตรียมไว้ทางด้าน………………………….( ทิศทางที่จัดอาหารไว้ พร้อมแนะนำสถานที่ในบริเวณงาน เช่น ทางไปห้องน้ำ ห้องสุขา หรือสถานที่ดูดบุหรี่) ขอเรียนเชิญครับ

 

2. เมื่อมีแขกเข้ามาในงานประมาณ 90 % ให้เช็คความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีการ ดังนี้

- ประธานทุกท่านมาพร้อมแล้วหรือยัง ( ควรให้รายละเอียดข้อมูลของ เจ้าบ่าว เจ้าสาว แก่ประธานในพิธีให้ทราบก่อนล่วงหน้า พร้อมแนะนำลำดับขั้นตอนในการกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาว บนเวที )

- มีกี่คนที่จะขึ้นคล้องพวงมาลัยให้กับคู่บ่าวสาว หรือให้ประธานในพิธีเป็นผู้คล้อง ( แล้วแต่ความต้องการของเจ้าภาพ )

- คุณพ่อ คุณแม่ ของฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาว จะขึ้นเวทีด้วยหรือไม่ และจะกล่าวคำอวยพรใด ๆ ด้วยหรือไม่

- แจ้งให้นักดนตรี หรือผู้ที่ควบคุมเครื่องเสียง ทราบถึงลำดับขั้นตอนว่าควรจะเปิดเพลง หรือเล่นเพลง อะไรในช่วงเวลานั้น ๆ เช่น       ช่วงคู่บ่าว – สาว กำลังเดินขึ้นเวที ควรใช้เพลงอะไร ,ในช่วงที่ประธานอวยพร และร่วมดื่มแสดงความยินดีควรเปิดเพลงมหาชัย ตอนไหน หรือแม้กระทั้งในช่วงที่บ่าวสาว กำลังตัดเค้กควรเปิดเพลงอะไร เหล่านี้ ควรแจ้งให้ผู้ควบคุมเพลง หรือนักดนตรี ทราบก่อน

- เตรียมคิว Presentation และผู้เปิด Prosentation( ถ้ามี )

- แจ้งให้ผุ้ควบคุมไฟ ผู้ควบคุมไมล์โครโฟน ทราบถึงควรหรี่ไฟ และเพิ่มไฟบนเวที ในช่วงเวลาใดบ้าง

- แจ้งให้พนักงานเสริฟ์น้ำดื่มให้พร้อม และเตรียมแก้วน้ำดื่มให้พร้อมสำหรับให้ประธานกล่าวดื่มร่วมอวยพร และเตรียม          พวงมาลัยคล้องคอคู่บ่าวสาว พร้อมกับจัด ถาดใส่พวงมาลัย พร้อมผู้ถือถาดพวงมาลัย

 

3. พิธีกรกล่าวเปิดงาน และพร้อมต้อนรับแขกอีกครั้ง / เชิญแขกชม Presentation (ถ้ามี)

- กรณีมี Presentation

ก่อนจะเข้าสู่ลำดับพิธีการในช่วงต่อไป ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาทำความรู้จัก เจ้าสาว และเจ้าบ่าวกันให้มากขึ้นอีกสักนิด กระผมขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมชมภาพวีดีทัศน์ ความเป็นมาของคู่บ่าวสาว และเรื่องราวความรักของคนทั้งสองพร้อม ๆ กัน เชิญชมครับ

- เมื่อจบการ Presentation

.. ครับเมื่อชมภาพวิดีทัศน์กันแล้ว ทุกท่านคงอยากจะรู้จักตัวจริงของ คู่บ่าวสาว ในค่ำคืนนี้ …และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน “ปรบมือ” ต้อนรับ คู่บ่าวสาว ที่น่ารักในค่ำคืนนี้ด้วยครับ

.. ขอเชิญเจ้าสาว – เจ้าบ่าวบนเวทีครับ

- ในระหว่างที่คู่บ่าวสาวกำลังเดินทางขึ้นเวที พิธีกรอาจกล่าวชื่นชม ความเหมาะสมของบุคคลทั้งสอง เพื่อเน้นความสนใจของสายตาทุกคู่ที่จับจ้องคู่บ่าวสาวในระหว่างที่กำลังเดินขึ้นเวที

 

- กรณีไม่มี Presentation

ก่อนจะเข้าในลำดับพิธีต่อไป ในโอกาสนี้กระผมขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน “ปรบมือ” ต้อนรับ คู่บ่าวสาว ที่น่ารักในค่ำคืนนี้ด้วยครับ  

.. ขอเชิญเจ้าสาว – เจ้าบ่าวบนเวทีครับ

- ในระหว่างที่คู่บ่าวสาวกำลังเดินทางขึ้นเวที พิธีกรอาจกล่าวชื่นชม ความเหมาะสมของบุคคลทั้งสอง เพื่อเน้นความสนใจของสายตาทุกคู่ที่จับจ้องคู่บ่าวสาวในระหว่างที่กำลังเดินขึ้นเวที

 

4. พิธีกรแนะนำตัว เจ้าสาว เจ้าบ่าว เล็ก ๆ น้อย ๆ

สำหรับเจ้าสาวของเราในค่ำคืนนี้ คุณ…………………………………………………………( ชื่อ – นามสกุล + ชื่อเล่น “เจ้าสาว” )

เป็นบุตรคนที่……… ในจำนวนบุตรทั้งหมด…………คน ของคุณแม่…………………………..และคุณพ่อ………………………..

จบการศึกษาระดับ…………………………………..จากสถาบัน………………………………………………

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น / ทำงานเป็น…………………………………….ที่บริษัท…………………….

( ข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้พิธีกรกล่าว )……………………………….

สำหรับเจ้าบ่าวของเราในค่ำคืนนี้ คุณ…………………………………………………………( ชื่อ – นามสกุล + ชื่อเล่น “เจ้าบ่าว” )

เป็นบุตรคนที่……… ในจำนวนบุตรทั้งหมด…………คน ของคุณแม่…………………………..และคุณพ่อ………………………..

จบการศึกษาระดับ…………………………………..จากสถาบัน………………………………………………

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น / ทำงานเป็น…………………………………….ที่บริษัท…………………….

( ข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้พิธีกรกล่าว )……………………………….

 

5. พิธีกรกล่าวเชิญ คูณพ่อคุณแม่ของทั้งฝ่ายขึ้นเวที เพื่อเป็นเกียรติ ถ่ายรูปหรือร่วมอวยพร ( จะมีหรือไม่มี ในช่วงนี้ก็ได้ )

ครับ ในลำดับต่อไปขอเชิญ คุณพ่อ คุณแม่ ของเจ้าสาว และเจ้าบ่าว ขึ้นบนเวที เพื่อเป็นเกียรติแค่คู่บ่าวสาว ของเราในค่ำคืนนี้

….ขอเชิญคุณพ่อ และคุณแม่ ครับ

 

6. พิธีกรกล่าวเชิญ ประธานขึ้นกล่าวคำอวยพร และคล้องพวงมาลัย ( อาจมีประธานเพียงคนเดียว หรือจะมีทั้งประธานฝ่ายเจ้าสาว และฝ่ายเจ้าบ่าวก็ได้

- กรณีมี ประธานเพียงคนเดียว

ลำดับต่อไปกระผมใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านประธานในพิธี คุณ…………………………………………………………( ชื่อ – นามสกุล + ตำแหน่ง )

ให้เกียรติคล้องพวงมาลัย และกล่าวอวยพรแก่คู่บ่าวสาว ครับขอเรียนเชิญครับ

- ประธานขึ้นคล้องพวงมาลัย และกล่าวคำอวยพร พร้อมกับเชิญแขกในงานร่วมดื่มอวยพรแก่คู่บ่าวสาว

พิธีกรกล่าวคำขอบคุณประธาน

ขอขอบพระคุณครับ คุณ………………………………. ( ชื่อ – สกุล + ตำแหน่ง )

 

- กรณีมี ประธานทั้งฝ่ายเจ้าสาว และประธานฝ่ายเจ้าบ่าว

ลำดับต่อไปผมใคร่ขอเรียนเชิญประธานฝ่าย………………….( เจ้าบ่าว – เจ้าสาว ) ( ดูว่าใครตำแหน่งสูงกว่ากัน กรณีนี้ให้ประธานฝ่ายที่อาวุโสน้อยกว่าขึ้นอวยพรก่อน ) คุณ………………………… ชื่อ – นามสกุล + ตำแหน่ง ) ให้เกียรติคล้องพวงมาลัย และกล่าวอวยพรแก่คู่บ่าวสาว ครับขอเรียนเชิญครับ

 

- ประธานขึ้นคล้องพวงมาลัย และกล่าวคำอวยพร พร้อมกับเชิญแขกในงานร่วมดื่มอวยพรแก่คู่บ่าวสาว

(เมื่อประธานกล่าวคำอวยพรจบ) พิธีกรกล่าวคำขอบคุณประธาน

ขอขอบพระคุณครับ คุณ………………………………. ( ชื่อ – สกุล + ตำแหน่ง ) ลำดับต่อไปผมใคร่ขอเรียนเชิญประธานฝ่าย………………….( เจ้าบ่าว – เจ้าสาว )(ผู้อาวุโสสูงสุด) คุณ……………………. ชื่อ – นามสกุล + ตำแหน่ง ) ให้เกียรติคล้องพวงมาลัย

และกล่าวอวยพรแก่คู่บ่าวสาว ครับขอเรียนเชิญครับ

- ประธานขึ้นคล้องพวงมาลัย และกล่าวคำอวยพร พร้อมกับเชิญแขกในงานร่วมดื่มอวยพรแก่คู่บ่าวสาว

พิธีกรกล่าวคำขอบคุณประธาน ขอขอบพระคุณครับ คุณ………………………………. ( ชื่อ – สกุล + ตำแหน่ง )

 

7. พิธีกรกล่าวเชิญ คุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่าย กล่าวให้คำอวยพร ( ถ้ามี )

8. พิธีกรกล่าวขอบคุณ ประธานในพิธี และคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่าย อีกครั้ง ( ประธาน และคุณพ่อ คุณแม่ ลงจากเวที )

9. พิธีกรดำเนินการสัมภาษณ์ คู่บ่าว-สาว

ตัวอย่างบทสัมภาษณ์

- รู้จักกันเมื่อไร ที่ไหน / พบกันครั้งแรกปิ๊งกันเลยหรือไม่ / ความรู้สึกเมื่อได้พบกันครั้งแรก / ใครจีบใครก่อน

- คบหาดูใจกันนานเท่าไร / ประทับใจกันอะไรเป็นพิเศษของกันและกัน

- ทั้งเจ้าสาว และเจ้าบ่าว มีอะไรที่ยังไม่เคยได้พูดให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟัง และอยากจะพูดในค่ำคืนนี้ใหม

- สิ่งที่เจ้าสาวอยากให้เจ้าบ่าวได้เป็นในวันข้างหน้า หรือสิ่งที่เจ้าบ่าวอยากให้เจ้าสาวเป็นในวันข้างหน้าและต่อๆ ไป

- วางแผนจะมีลูกกันกี่คน / จะไปฮันนีมูนกันที่ไหน

*** ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบทสัมภาษณ์กว้าง ๆ เท่านั้น ทั้งนี้พิธีกร จะใช้เนื้อหาบทสัมภาษณ์อื่น ๆ ได้ แล้วความสนิทสนมตามกรณี สุดท้ายนี้อยากให้เจ้าบ่าวพูดอะไรสักเล็กน้อยจากใจ เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาให้เจ้าสาว ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนนี้ด้วยครับ

- เจ้าบ่าวกล่าวจบ ให้พิธีกรหันมาถามเจ้าสาวบ้าง และเจ้าสาวล่ะครับจะกล่าวอะไรสักเล็กน้อยจากใจ เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาให้เจ้าบ่าว ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนนี้บ้างครับ

- เจ้ากล่าว ฯลฯ

 

10. พิธีกรถามคู่บ่าวสาว ว่าในค่ำคืนนี้มีอะไรพิเศษ ๆ จะมอบให้แก่กันบ้าง

ไหน ๆ ก็มาถึงวันนี้แล้ว เจ้าสาวเจ้าบ่าวไม่มีอะไร พิเศษ ๆ ที่จะมอบให้กัน ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนนี้บ้างหรือครับ

ตัวอย่างบทสัมภาษณ์

- ให้เจ้าสาวหอมแก้มเจ้าบ่าว ให้เจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาว

- ให้เจ้าบ่าวอุ้มเจ้าสาว พร้อมกับหอมแก้ม

- ให้เจ้าสาวเจ้าบ่าว ร้องเพลงร่วมกัน

- ให้เจ้าบ่าว- เจ้าสาว มอบของขวัญเพื่อ Surprise กันและกัน ( อาจเรียกน้ำตาเจ้าสาวได้ หรือไม่ก็เป็นที่ประทับใจแก่แขกที่มาร่วมงานไม่น้อย )

 

11. พิธีกรเชิญคู่บ่าวสาว กล่าวคำขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

ลำดับต่อไป ผมขอเชิญคู่บ่าวสาว กล่าวคำขอบคุณ ท่านประ.ธานในพิธี คุณพ่อ คุณแม่ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ด้วยครับ …เชิญครับ…

- เจ้าบ่าวเจ้าสาวเตรียมคำพูดกล่าวคำขอบคุณ

 

12. พิธีกรเชิญคู่บ่าวสาว จุดเทียนมงคล ตัดเค้ก

- นักดนตรีเล่นเพลงที่ได้จัดเตรียมไว้ หรือ เปิดเพลงจาก CD

ลำดับต่อไปก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งแห่งค่ำคืนนี้ ขอเชิญคู่บ่าวสาว จุดเทียนมงคล พร้อมตัดเค้ก เพื่อเป็นศิริมงคล ของชีวิตคู่ที่สดใส และมีความเจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้าและต่อไป ขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับ

- โดยมากจะนำเค้กที่ตัดไปให้ประธานในพิธี หรือ คุณพ่อ คุณแม่ ก่อน จากนั้นก็จะเป็นกลุ่มญาติพี่น้อง และเพื่อน ๆ ตามลำดับ

 

13. พิธีกรกล่าวปิดพิธีการ

ในนามของเจ้าภาพ และคู่บ่าวสาว กระผมขอขอบคุณท่านประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมแสดงความยินดี ในวันที่สำคัญที่สุดของคู่บ่าวสาวในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ และงานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากบุคคลทั้งสองคนนี้ไม่รักกัน เพราะฉะนั้น ต้องขอขอบคุณ”ความรัก” ที่ทำให้ เราได้ปลื้มปิติ ยินดีกับชีวิตคู่ของเค้าทั้งสองคน

ครับ.. และ สำหรับคู่บ่าวสาว ชีวิตกำลังเริ่มตันขึ้น ..แต่สำหรับตัวพิธีกรเอง คงต้องจบหน้าที่พิธีกรเพียงเท่านี้ และช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ขอเชิญท่านรับฟังเพลงจากทางวงดนตรี ได้ตามอัธยาศัยครับ

 

14. พิธีกรกล่าวนำเป็นสู่พิธีการพิเศษอื่น ๆ ( ถ้ามี )

- พิธีกรเชิญเจ้าสาว โยนช่อดอกไม้ให้กับ สาว ๆ โสด ๆ ที่มาร่วมในงาน

- พิธีกรประกาศ ชื่อแขกผู้ใหญ่ หรือเพื่อน ที่ต้องการขึ้นร่วมร้องเพลง

- ฯลฯ

 

***  สคริปนี้เป็นเพียงแนวทางส่วนหนึ่ง ที่สามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมในงานของท่าน  ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

คงช่วยท่านประหยัดเวลา และความคิดไปได้ไม่มากก็น้อยนะค่ะ

แชร์ ข้อมูลให้เพื่อนของคุณ!!!

โพส น่าสนใจอื่นๆ :