ติดต่อคุณก่อ

ที่อยู่

สาขานิมมานเหมินทร์ : 24/6-7 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

24/6-7 Nimmanhaemin Rd.,Tambom Suhep,

Ampueo Meung,Chiang mai 50200

อีเมล

kor1234@gmail.com

โทรศัพท์

053-289294

มือถือ

086-3130398 (office), 081-8818844 (คุณก่อ)

http://www.wow88studio-organizer.com

ดู wow88studio wedding ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า